Institutul de Cercetări
Economice și Sociale
„Gh. Zane”

Despre noi

Având un profil multidisciplinar, Institutul „Gh. Zane”, al Academiei Române, Filiala Iași desfășoară cercetări fundamentale și aplicate în domeniul științelor economice și al științelor sociale și umaniste.

Books
Lupa

Istoric

Istoria Institutului a început în anul 1957, cu un colectiv de cercetare, de profil economic. În 1970 s-a constituit Centrul de Științe Sociale al Academiei Române – Filiala Iași, care efectua cercetări economice și cercetări de psihologie și pedagogie. 

Informații cu privire la cele mai noi activități din cadrul institutului.

Peisaj

Conferința Dezvoltarea economico-socială durabilă a Euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere

Institutul de Cercetări Economice şi Sociale ”Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași, organizează la Iași, în data de 29 octombrie 2021, cea de-a XVII-a ediție a conferinței – ”Dezvoltarea economico-socială durabilă a Euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere”. Evenimentul va reuni reprezentanți ai mediului academic, experți și practicieni din următoarele domenii: economie, sociologie, științe juridice, turism, științe agricole, mediu, sănătate, educație, cultură și artă, precum și specialiști în fundamentarea, şi aplicarea unor modele şi strategii de dezvoltare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Află mai multe »
Figurine vazute de sus

Simpozionul Psihologia și paradigmele ei explicative

Institutul de Științe Economice și Sociale ”Gh. Zane” Iași și Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice Iași vă invită să participați la SIMPOZIONUL „PSIHOLOGIA ȘI PARADIGMELE EI EXPLICATIVE” – Dimensiuni psiho-sociologice ale pandemiei mondiale actuale, Ediția a II-a. Conferința va avea loc în data de 24 septembrie, 2021, ora 10.00, Institutul de Științe Economice și Sociale ”Gh. Zane” Iași și Facultatea de Filosofie și Stiinte Social-Politice sau pe Zoom meeting.

Află mai multe »
Lectura

Instrumente social media pentru cercetarea științifică

Pornind de la adresabilitate și paradigma cercetătorului înțeles ca brand, sunt prezentate aplicații ale mediei de socializare ca suport pentru diseminare, informare publică, lărgirea comunității de cercetare, explorarea resurselor bibliografice, stabilirea de grupuri de cercetare și dezvoltare identitară.

Află mai multe »

Conferințe în 2021

Conferințe organizate de Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” în anul 2021

Proiecte cu finanțare externă

Proiecte reprezentative, implementate de institut

Contact

ICES „Gh. Zane”

Director: Eugen Huzum

secretariat@ices.acadiasi.ro