Simpozionul Științific Național Paradigma conștiinței – abordări multi și interdisciplinare, Ediția a V-a: Spiritualitate și / sau inteligență artificială

Simpozionul este dedicat dezbaterii influențelor pe care atât spiritualitatea, cât și inteligența artificială le au în viața de zi cu zi. Într-o lume în care inteligența artificială (IA) devine din ce în ce mai prezentă și influentă, și în care spiritualitatea continuă să aibă o importanță fundamentală în viețile oamenilor, acest simpozion își propune să aducă împreună gânditori, cercetători și practicieni pentru a discuta și a explora conexiunile profunde între cele două domenii aparent distincte, dar, în același timp, strâns interconectate. Simpozionul se adresează specialiștilor din domeniile științelor sociale, umaniste dar și exacte care pot aduce contribuții, teoretice sau empirice, la analiza impactului spiritualității și inteligenței artificiale, precum și a implicațiilor acestei relații pentru optimizarea funcționării individuale și colective. Ca repere orientative pentru temele care pot fi abordate în cadrul acestui simpozion vă propunem următoarele, cu precizarea că ele nu au un caracter exclusiv: contribuția inteligenței artificiale la înțelegerea și dezvoltarea spirituală, impactul tehnologiilor digitale asupra experiențelor spirituale și religioase, etica utilizării inteligenței artificiale în contextul practicilor spirituale și filosofice, rolul psihologiei în înțelegerea aspectelor spirituale ale existenței umane, explorarea conceptelor de conștiință și sinestezie în contextul inteligenței artificiale, implicațiile filosofice ale dezvoltării tehnologiei IA în raport cu natura umană și existența spirituală.