Dezvoltarea Economico-socială Durabilă a Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere

Conferință internațională

Organizatori

  • Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași
  • Asociaţia “Euroregiunea  Siret-Prut-Nistru”

  • S.C. Eastern Marketing Insights S.R.L.

  • Universitatea de   Stat „Alecu Russo”, Bălţi – Republica Moldova

  • Universitatea Cooperatist – Comercială, Chişinău, Republica Moldova

Comitet de organizare

Marilena DONCEAN, CS III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române

Ciprian Ionel ALECU, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi Marinela RUSU, CS II dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române 

Dumitru Tudor JIJIE, lector, dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Marinela RUSU, CS II dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române

Simona CUCIUREANU, dr., Consilier afaceri europene, Asociaţia „Euroregiunea Siret-PrutNistru”

Corina MATEI GHERMAN, ec. dr.; membră a Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România – Filiala Iaşi; președintă a Ligii Scriitorilor Români – Filiala Iaşi – Moldova

Carmen-Mariana DIACONU prof. univ. asociat, dr. U.S.A.M.V., Ion Ionescu de la Brad, Iași, Facultatea de Agronomie

Contact

CS III dr. Marilena Doncean

Telefon: (+40) 0770 624 341,

E-mail: doncean_1967@yahoo.com

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
  • 2021
  • 2020

Ediția a XVII-a a conferinței

OBIECTIVE:

Evaluarea stării actuale de dezvoltare economică şi socială a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Prezentarea resurselor naturale şi umane, a capacităţilor antreprenoriale, a realităţilor istorice, geografice, culturale, religioase, ştiinţifice, artistice şi sportive.

Stimularea diseminării informaţiilor existente şi a rezultatelor cercetărilor.

Prezentarea contribuţiei româneşti la dezvoltarea durabilă din spaţiul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Identificarea unor domenii de cercetare şi a unor noi posibilităţi de colaborare şi cooperare în domeniile cele mai importante ale vieţii şi activităţii din cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Noi proiecte de colaborare între cercetători şi cadre didactice de pe cele două maluri ale Prutului, între unităţile administrativ-teritoriale din cadrul Euroregiunii şi între oameni de afaceri.

Încurajarea cadrelor didactice universitare, cercetătorilor, masteranzilor şi doctoranzilor să contribuie la identificarea de soluţii pe termen scurt, mediu şi lung.

Prezentarea realităţilor şi realizărilor altor euroregiuni, recunoscute pentru experienţa şi succesul programelor implementate.

Demersul se axează pe următoarele domenii ale cunoaşterii: economie, sociologie, juridic, agricultură, silvicultură, turism, mediu, geodezie, sănătate, învăţământ, cultură, artă, respectiv structurarea, fundamentarea, testarea şi aplicarea unor noi modele matematice şi strategii de dezvoltare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Articolele trebuie să prezinte probleme concrete privind dezvoltarea euroregională, să aibă o structură logică marcată prin subtitluri şi să se încheie cu o bibliografie redactată conform exigenţelor academice (autor, anul apariţiei, titlu, editură).

SECȚIUNI:

DEZVOLTAREAECONOMICO - SOCIALĂ A EUROREGIUNILOR ŞI A ZONELOR TRANSFRONTALIERE; EUROREGIUNEA SIRET –PRUT-NISTRU

METODE EMPIRICE, TEORIA DECIZIILOR

PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

TENDINȚE LEGISLATIVE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII

COMITETUL DE ORGANIZARE

Marilena DONCEAN, CS III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române

Ciprian Ionel ALECU, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi Marinela RUSU, CS II dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române 

Dumitru Tudor JIJIE, lector, dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Marinela RUSU, CS II dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române

Simona CUCIUREANU, dr., Consilier afaceri europene, Asociaţia „Euroregiunea Siret-PrutNistru”

Corina MATEI GHERMAN, ec. dr.; membră a Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România – Filiala Iaşi; președintă a Ligii Scriitorilor Români – Filiala Iaşi - Moldova

Carmen-Mariana DIACONU prof. univ. asociat, dr. U.S.A.M.V., Ion Ionescu de la Brad, Iași, Facultatea de Agronomie

COMITET DE PROGRAM

Marilena DONCEAN, CS III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române

Ciprian Ionel ALECU, CS III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române

Marinela RUSU, CS II dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române

Ada ȘTAHOVSCHI  - prof.univ. dr., Academia Militară a Forțelor Armate a RM, Chişinău, Republica Moldova

Alina SUSLENCO, lect. univ. dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova Tatiana BULARGA, conf. univ. dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova

Elena FUIOR, prof. univ. dr., șefa Catedrei de Contabilitate, Finanțe și Bănci, Facultatea de Comerț, Finanțe și Contabilitate, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova

COMITET ŞTIINŢIFIC

Dinu AIRINEI, prof. univ. dr., decanul Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Ciprian Ionel ALECU, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi

Christian BAUMGARTNER, lector, IMC Fachhochschule Krems, Austria

Natalia BĂNCILĂ, prof. univ. dr. hab., Academia de Studii Economice a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Alina BOTEZAT, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi

Tatiana BULARGA, conf. univ. dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova

Sofia CĂPĂŢÎNĂ, conf. univ. dr., prorectorul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

Simion CERTAN, prof. univ. dr. hab., Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova

Maria Simona CUCIUREANU, dr., Consilier afaceri europene, Asociaţia „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru

Corina CUŞNIR, conf. univ. dr., decanul Facultății de Comerț, Finanțe și Contabilitate Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

Emilian M. DOBRESCU, CS I dr., Institutul de Economie Națională – Academia Română; membru, Academia Oamenilor de Știință din România; Secretar ştiintific al Secției de Ştiințe Economice, Juridice şi Sociologice, Academia Română, Bucureşti

Gheorghe DONCEAN, conf. univ. dr., Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași

Marilena DONCEAN, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi

Carmen-Mariana DIACONU, Prof. univ. asociat, dr. U.S.A.M.V., Ion Ionescu de la Brad, Iași, Facultatea de Agronomie

Norina Consuela FORNA, prof. univ. dr., decanul Facultății de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore. T. Popa”, Iași

Elena FUIOR, prof. univ. dr., șefa Catedrei de Contabilitate, Finanțe și Bănci, Facultatea de Comerț, Finanțe și Contabilitate, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova

Viorica FULGA, conf. univ. dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova

Ovidiu GHERASIM, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi

Alexandru GRIBINCEA, prof. univ. dr. hab., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, Republica Moldova

Serhii HAKMAN, dr., Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych”, Cernăuți, Ucraina; cercet. docent, Centrul Bucovinean de Politologie, Cernăuți, Ucraina Alina Petronela

HALLER, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi

CS I dr. Eugen HUZUM, director al Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române

Elisabeta JABA, prof. univ. dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Corina MATEI GHERMAN, ec. dr.; membră a Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România – Filiala Iaşi; președintă a Ligii Scriitorilor Români – Filiala Iaşi - Moldova

Aureliu MĂRGINEANU, conf. univ. dr., Academia de Studii Economice din Moldova, Chişinău, Republica Moldova

Puiu NISTOREANU, prof. univ. dr., Facultatea de Business şi Turism, Academia de Studii Economice, Bucureşti

Valentin NIŢĂ, prof. univ. dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Teodor PĂDURARU, CS II dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi; șeful Departamentului de Relații cu Cercetarea Științifică, Asociaţia Generală a Economiştilor din România; preşedinte al Filialei Iaşi a Asociaţiei Generale a Economiştilor din România

Ada ȘTAHOVSCHI - prof.univ. dr., Academia Militară a Forțelor Armate a RM, Chişinău, Republica Moldova

Alina SUSLENCO, lect. univ. dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova

Marinela RUSU, CS II dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi

Larisa ŞAVGA, prof. univ. dr. hab., rector al Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova

Georgiana TACU, CS, ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi

Ion TALABĂ, CS I dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi

Dănuţ UNGUREANU, dr. ing.; șeful Biroului de Strategii, Politici și Programe de Dezvoltare Durabilă a Zonei Montane, Agenția Zonei Montane, Vatra Dornei – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

Dorian VLĂDEANU, CS I dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi