Dezvoltarea Economico-socială Durabilă a Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere

Conferință internațională

Organizatori

  • Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași
  • Primăria Municipiului Iași
  • Asociaţia “Euroregiunea  Siret-Prut-Nistru”
  • S.C. Eastern Marketing Insights S.R.L.
  • Universitatea de   Stat „Alecu Russo”, Bălţi – Republica Moldova
  • Universitatea Cooperatist – Comercială, Chişinău, Republica Moldova

Comitet de organizare

Marilena DONCEAN, CS III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române

Ciprian Ionel ALECU, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi Marinela RUSU, CS II dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române 

Dumitru Tudor JIJIE, lector, dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Marinela RUSU, CS II dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române

Simona CUCIUREANU, dr., Consilier afaceri europene, Asociaţia „Euroregiunea Siret-PrutNistru”

Carmen-Mariana DIACONU prof. univ. asociat, dr. U.S.A.M.V., Ion Ionescu de la Brad, Iași, Facultatea de Agronomie

Contact

CS III dr. Marilena Doncean

Telefon: (+40) 0770 624 341,

E-mail: doncean_1967@yahoo.com