Dezvoltarea Economico-socială Durabilă a Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere

Conferință internațională

Organizatori

  • Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași
  • Primăria Municipiului Iași
  • Asociaţia “Euroregiunea  Siret-Prut-Nistru”
  • S.C. Eastern Marketing Insights S.R.L.
  • Universitatea de   Stat „Alecu Russo”, Bălţi – Republica Moldova
  • Universitatea Cooperatist – Comercială, Chişinău, Republica Moldova

Comitet de organizare

Marilena DONCEAN, CS III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române

Ciprian Ionel ALECU, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi Marinela RUSU, CS II dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române 

Dumitru Tudor JIJIE, lector, dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Marinela RUSU, CS II dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române

Simona CUCIUREANU, dr., Consilier afaceri europene, Asociaţia „Euroregiunea Siret-PrutNistru”

Carmen-Mariana DIACONU prof. univ. asociat, dr. U.S.A.M.V., Ion Ionescu de la Brad, Iași, Facultatea de Agronomie

Contact

CS III dr. Marilena Doncean

Telefon: (+40) 0770 624 341,

E-mail: doncean_1967@yahoo.com

 

INVITATIE


OBIECTIVE:

Evaluarea stării actuale de dezvoltare economică şi socială a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Prezentarea resurselor naturale şi umane, a capacităţilor antreprenoriale, a realităţilor istorice, geografice, culturale, religioase, ştiinţifice, artistice şi sportive.

Stimularea diseminării informaţiilor existente şi a rezultatelor cercetărilor.

Prezentarea contribuţiei româneşti la dezvoltarea durabilă din spaţiul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Identificarea unor domenii de cercetare şi a unor noi posibilităţi de colaborare şi cooperare în domeniile cele mai importante ale vieţii şi activităţii din cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Noi proiecte de colaborare între cercetători şi cadre didactice de pe cele două maluri ale Prutului, între unităţile administrativ-teritoriale din cadrul Euroregiunii şi între oameni de afaceri.

Încurajarea cadrelor didactice universitare, cercetătorilor, masteranzilor şi doctoranzilor să contribuie la identificarea de soluţii pe termen scurt, mediu şi lung.

Prezentarea realităţilor şi realizărilor altor euroregiuni, recunoscute pentru experienţa şi succesul programelor implementate.

Demersul se axează pe următoarele domenii ale cunoaşterii: economie, sociologie, juridic, agricultură, silvicultură, turism, mediu, geodezie, sănătate, învăţământ, cultură, artă, respectiv structurarea, fundamentarea, testarea şi aplicarea unor noi modele matematice şi strategii de dezvoltare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Articolele trebuie să prezinte probleme concrete privind dezvoltarea euroregională, să aibă o structură logică marcată prin subtitluri şi să se încheie cu o bibliografie redactată conform exigenţelor academice (autor, anul apariţiei, titlu, editură).

SECȚIUNI:

DEZVOLTAREAECONOMICO - SOCIALĂ A EUROREGIUNILOR ŞI A ZONELOR TRANSFRONTALIERE; EUROREGIUNEA SIRET –PRUT-NISTRU

METODE EMPIRICE, TEORIA DECIZIILOR

PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

TENDINȚE LEGISLATIVE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII

Ediția a XVII-a a conferinței

OBIECTIVE:

Evaluarea stării actuale de dezvoltare economică şi socială a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Prezentarea resurselor naturale şi umane, a capacităţilor antreprenoriale, a realităţilor istorice, geografice, culturale, religioase, ştiinţifice, artistice şi sportive.

Stimularea diseminării informaţiilor existente şi a rezultatelor cercetărilor.

Prezentarea contribuţiei româneşti la dezvoltarea durabilă din spaţiul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Identificarea unor domenii de cercetare şi a unor noi posibilităţi de colaborare şi cooperare în domeniile cele mai importante ale vieţii şi activităţii din cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Noi proiecte de colaborare între cercetători şi cadre didactice de pe cele două maluri ale Prutului, între unităţile administrativ-teritoriale din cadrul Euroregiunii şi între oameni de afaceri.

Încurajarea cadrelor didactice universitare, cercetătorilor, masteranzilor şi doctoranzilor să contribuie la identificarea de soluţii pe termen scurt, mediu şi lung.

Prezentarea realităţilor şi realizărilor altor euroregiuni, recunoscute pentru experienţa şi succesul programelor implementate.

Demersul se axează pe următoarele domenii ale cunoaşterii: economie, sociologie, juridic, agricultură, silvicultură, turism, mediu, geodezie, sănătate, învăţământ, cultură, artă, respectiv structurarea, fundamentarea, testarea şi aplicarea unor noi modele matematice şi strategii de dezvoltare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Articolele trebuie să prezinte probleme concrete privind dezvoltarea euroregională, să aibă o structură logică marcată prin subtitluri şi să se încheie cu o bibliografie redactată conform exigenţelor academice (autor, anul apariţiei, titlu, editură).

SECȚIUNI:

DEZVOLTAREAECONOMICO - SOCIALĂ A EUROREGIUNILOR ŞI A ZONELOR TRANSFRONTALIERE; EUROREGIUNEA SIRET –PRUT-NISTRU

METODE EMPIRICE, TEORIA DECIZIILOR

PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

TENDINȚE LEGISLATIVE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII

COMITETUL DE ORGANIZARE

Marilena DONCEAN, CS III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române

Ciprian Ionel ALECU, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi Marinela RUSU, CS II dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române 

Dumitru Tudor JIJIE, lector, dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Marinela RUSU, CS II dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române

Simona CUCIUREANU, dr., Consilier afaceri europene, Asociaţia „Euroregiunea Siret-PrutNistru”

Carmen-Mariana DIACONU prof. univ. asociat, dr. U.S.A.M.V., Ion Ionescu de la Brad, Iași, Facultatea de Agronomie

COMITET DE PROGRAM

Marilena DONCEAN, CS III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române

Ciprian Ionel ALECU, CS III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române

Marinela RUSU, CS II dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Filiala Iaşi a Academiei Române

Alina SUSLENCO, conf.univ. dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova Tatiana BULARGA, conf. univ. dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova

Elena FUIOR, prof. univ. dr., șefa Catedrei de Contabilitate, Finanțe și Bănci, Facultatea de Comerț, Finanțe și Contabilitate, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova

COMITET ŞTIINŢIFIC

Ciprian Ionel ALECU, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi

Natalia BĂNCILĂ, prof. univ. dr. hab., Academia de Studii Economice a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Tatiana BULARGA, conf. univ. dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova

Sofia CĂPĂŢÎNĂ, conf. univ. dr., prorectorul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

Maria Simona CUCIUREANU, dr., Consilier afaceri europene, Asociaţia „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru

Corina CUŞNIR, conf. univ. dr., decanul Facultății de Comerț, Finanțe și Contabilitate Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

Marilena DONCEAN, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi

Carmen-Mariana DIACONU, Prof. univ. asociat, dr. U.S.A.M.V., Ion Ionescu de la Brad, Iași, Facultatea de Agronomie

Norina Consuela FORNA, prof. univ. dr., decanul Facultății de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore. T. Popa”, Iași

Elena FUIOR, prof. univ. dr., șefa Catedrei de Contabilitate, Finanțe și Bănci, Facultatea de Comerț, Finanțe și Contabilitate, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova

Viorica FULGA, conf. univ. dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova

Ovidiu GHERASIM, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi

Serhii HAKMAN, prof.univ.dr., Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych”, Cernăuți, Ucraina; cercet. docent, Centrul Bucovinean de Politologie, Cernăuți, Ucraina

Aureliu MĂRGINEANU, conf. univ. dr., Academia de Studii Economice din Moldova, Chişinău, Republica Moldova

Ada ȘTAHOVSCHI - prof.univ. dr., Academia Militară a Forțelor Armate a RM, Chişinău, Republica Moldova

Alina SUSLENCO, conf. univ. dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova

Marinela RUSU, CS II dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iaşi

Larisa ŞAVGA, prof. univ. dr. hab., rector al Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova