Colectivul de Filosofie și Logică

Cercetarea filosofică a fost tot timpul – este și astăzi – receptivă la problemele societății în care trăim. Pe această premisă se bazează și activitatea de cercetare a membrilor Colectivului de Filosofie și Logică. Cercetătorii acestui colectiv acordă atenție specială concepțiilor și curentelor filosofice influente în filosofia actuală (cum sunt kantianismul, utilitarismul, constructivismul filosofic, rawlsianismul, liberalismul democratic, egalitarianismul, capabilismul, feminismul, multiculturalismul, realismul etc.) și își propun să contribuie la delimitarea soluțiilor la probleme filosofice și, în general, la progresul cunoașterii, atât teoretice, cât și practice. Interogațiile filosofice care fac obiectul cercetării acoperă o arie largă de teme, precum: situația existențială a omului contemporan, norme morale private și publice, cutume sociale, obligații generale versus obligații față de cei apropiați, valori politice, acțiune individuală și colectivă, cunoaștere, justificare, raționalitate. Unul dintre interesele principale care asigură coeziune contribuțiilor individuale ale cercetătorilor Colectivului de Filosofie și Logică este expunerea și justificarea condițiilor pentru realizarea unei societăți drepte, care asigură cea mai dezirabilă marjă de oportunități, în contextul provocărilor sociale și economice contemporane.

Studiile derulate în cadrul acestui colectiv se încadrează în trei domenii mari de cercetare: 1) filosofia moral-politică – cercetări asupra unor teme precum: constituirea subiectului ca persoană morală, geneza și justificarea obligațiilor morale, teorii ale dreptății, societatea democratică, curente și partide politice; 2) filosofie continentală, cu analize asupra conceptelor specifice curentului filosofic existențialist; 3) filosofia științei și epistemologie, cu accent asupra problemei adevărului, a imaginarului științific, a unității științei, a inter- și transdisciplinarității.

Contribuțiile membrilor colectivului sunt elemente în realizarea Programului de cercetare Valori individuale și sociale fundamentale. Obiectivul programului îl reprezintă investigarea conținutului, temeiurilor și limitelor valorilor individuale și sociale fundamentale (precum dreptatea, adevărul, libertatea, democrația, comunitatea, solidaritatea, stabilitatea, utilitatea sau statul de drept) și a circumstanțelor, nivelului și perspectivelor implementării lor în societatea românească.