Simpozionul Psihologia și paradigmele ei explicative

Simpozion multidisciplinar

Organizator

  • Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași
  • Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Comitet de organizare

Contact

Felicia Ceaușu

ceausufelicia@yahoo.com

Adrian Netedu

netedu_adrian@yahoo.com

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
  • 2021
  • 2020

Ediția a II-a a simpozionului, 24 septembrie, 2021

Dimensiuni psiho-sociologice ale pandemiei mondiale actuale

OBIECTIVELE CONFERINȚEI:

  • Determinarea cadrului teoretic ce permite analiza complexă a aparatului metodologic utilizat în domeniul psiho-sociologiei.
  • Analiza diferitelor paradigme și modele teoretice ale efectelor pandemiei de COVID.
  • Determinarea unui pattern comun valabil pentru domeniul științelor socio-umane, din perspectiva organizării coerente și integratoare a  cunoștințelor, experiențelor, interpretărilor și evaluărilor.
  • Analiza inter/pluri/transdisciplinară a personalității în scopul înțelegerii integratoare a lumii actuale.
  • Propunerea de noi proiecte, modalități și tehnici de analiză, metode de cunoaștere și studiere a modului de reacție a personalității umane la diferitele provocări ale societății actuale.

Sunt invitați să participe cercetători și cadre didactice din domeniile: psihologie, pedagogie, filosofie, artă, semiotică, antropologie, sociologie, științe politice, științe ale comunicării și relații publice etc. Lucrările vor fi publicate într-un volum colectiv, cu recunoaștere academică.