Simpozionul Psihologia și paradigmele ei explicative

Institutul de Științe Economice și Sociale ”Gh. Zane” Iași și Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice Iași vă invită să participați la SIMPOZIONUL „PSIHOLOGIA ȘI PARADIGMELE EI EXPLICATIVE” – Dimensiuni psiho-sociologice ale pandemiei mondiale actuale, Ediția a II-a. Conferința va avea loc în data de 24 septembrie, 2021, ora 10.00, Institutul de Științe Economice și Sociale ”Gh. Zane” Iași și Facultatea de Filosofie și Stiinte Social-Politice sau pe Zoom meeting.

OBIECTIVELE CONFERINȚEI:

 • Determinarea cadrului teoretic ce permite analiza complexă a aparatului metodologic utilizat în domeniul psiho-sociologiei.
 • Analiza diferitelor paradigme și modele teoretice ale efectelor pandemiei de COVID.
 • Determinarea unui pattern comun valabil pentru domeniul științelor socio-umane, din perspectiva organizării coerente și integratoare a  cunoștințelor, experiențelor, interpretărilor și evaluărilor.
 • Analiza inter/pluri/transdisciplinară a personalității în scopul înțelegerii integratoare a lumii actuale.
 • Propunerea de noi proiecte, modalități și tehnici de analiză, metode de cunoaștere și studiere a modului de reacție a personalității umane la diferitele provocări ale societății actuale.

Sunt invitați să participe cercetători și cadre didactice din domeniile: psihologie, pedagogie, filosofie, artă, semiotică, antropologie, sociologie, științe politice, științe ale comunicării și relații publice etc. Lucrările vor fi publicate într-un volum colectiv, cu recunoaștere academică. 

TERMENE LIMITĂ:

 • 15 septembrie, 2020 – Trimiterea titlurilor și a rezumatelor în limbile română și engleză (maximum 250 cuvinte și 5 cuvinte cheie)
 • 20 septembrie, 2020 – Trimiterea lucrărilor in extenso, de preferat în limba engleză (între 7-10 pagini, font Times New Roman, corp 12, spațiere 1,5).
 • Toate documentele vor fi expediate electronic la adresa de e-mail:  ceausufelicia@yahoo.com, netedu_adrian@yahoo.com, soitucontiu@yahoo.com 

Participanții sunt rugați să respecte datele limită pentru trimiterea materialelor solicitate.

Înregistrarea participanților se face completând Fișa de înscriere, de mai jos.

CONTACT:

 • ceausufelicia@yahoo.com, 
 • netedu_adrian@yahoo.com
 • Telefon: 0733692663