Simpozionul Psihologia și paradigmele ei explicative

Simpozion multidisciplinar

Organizator

 • Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași
 • Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Comitet de organizare

Contact

Felicia Ceaușu

ceausufelicia@yahoo.com

Adrian Netedu

netedu_adrian@yahoo.com

Ediția a II-a a simpozionului, 24 septembrie, 2021

Dimensiuni psiho-sociologice ale pandemiei mondiale actuale

OBIECTIVELE CONFERINȚEI:

 • Determinarea cadrului teoretic ce permite analiza complexă a aparatului metodologic utilizat în domeniul psiho-sociologiei.
 • Analiza diferitelor paradigme și modele teoretice ale efectelor pandemiei de COVID.
 • Determinarea unui pattern comun valabil pentru domeniul științelor socio-umane, din perspectiva organizării coerente și integratoare a  cunoștințelor, experiențelor, interpretărilor și evaluărilor.
 • Analiza inter/pluri/transdisciplinară a personalității în scopul înțelegerii integratoare a lumii actuale.
 • Propunerea de noi proiecte, modalități și tehnici de analiză, metode de cunoaștere și studiere a modului de reacție a personalității umane la diferitele provocări ale societății actuale.

Sunt invitați să participe cercetători și cadre didactice din domeniile: psihologie, pedagogie, filosofie, artă, semiotică, antropologie, sociologie, științe politice, științe ale comunicării și relații publice etc. Lucrările vor fi publicate într-un volum colectiv, cu recunoaștere academică.

Conferința va avea loc în data de 25 septembrie, 2020, ora 10.00, Institutul de Științe Economice și Sociale ”Gh. Zane” Iași sau pe Zoom meeting.

OBIECTIVELE CONFERINȚEI:

 • Determinarea cadrului teoretic ce permite analiza complexă a aparatului metodologic utilizat în domeniul psihologiei.
 • Analiza diferitelor paradigme și modele teoretice ale personalității, precum și a diferitelor abordări orientale și occidentale ale dezvoltării personale.
 • Determinarea unui pattern comun valabil pentru domeniul științelor socio-umane, din perspectiva organizării coerente și integratoare a  cunoștințelor, experiențelor, interpretărilor și evaluărilor.
 • Analiza inter/pluri/transdisciplinară a personalității în scopul înțelegerii integratoare a lumii actuale.
 • Propunerea de noi proiecte, modalități și tehnici de analiză, metode de cunoaștere și studiere a personalității umane.

Sunt invitați să participe cercetători și cadre didactice din domeniile: psihologie, pedagogie, filosofie, artă, semiotică, antropologie, sociologie, științe politice, științe ale comunicării și relații publice etc.

Lucrările vor fi publicate într-un volum colectiv, cu recunoaștere academică. 

TERMENE LIMITĂ:

15 septembrie, 2020 – Trimiterea titlurilor și a rezumatelor în limbile română și engleză (maximum 250 cuvinte și 5 cuvinte cheie)

20 septembrie, 2020 – Trimiterea lucrărilor in extenso (între 7-10 pagini, font Times New Roman, corp 12, spațiere 1,5).

Toate documentele vor fi expediate electronic la adresa de e-mail:  ceausufelicia@yahoo.com 
Participanții sunt rugați să respecte datele limită pentru trimiterea materialelor solicitate.
Înregistrarea participanților se face completând Fișa de înscriere.

CONTACT:
Institutul de Științe Economice și Sociale „Gh. Zane” Iași
e-mail: ceausufelicia@yahoo.com
Telefon: 0733692663