Departamente

În cadrul institutului funcționează șase departamente de cercetare, care acoperă majoritatea domeniilor din științele sociale

Departamente ICES

Cercetarea filosofică a fost tot timpul – este și astăzi – receptivă la problemele societății în care trăim. Pe această premisă se bazează și activitatea de cercetare a membrilor Colectivului de Filosofie și Logică. Cercetătorii acestui colectiv acordă atenție specială concepțiilor și curentelor filosofice influente în filosofia actuală (cum sunt kantianismul, utilitarismul, constructivismul filosofic, rawlsianismul, liberalismul democratic, egalitarianismul, capabilismul, feminismul, multiculturalismul, realismul etc.) și își propun să contribuie la delimitarea soluțiilor la probleme filosofice și, în general, la progresul cunoașterii, atât teoretice, cât și practice. Interogațiile filosofice care fac obiectul cercetării acoperă o arie largă de teme, precum: situația existențială a omului contemporan, norme morale private și publice, cutume sociale, obligații generale versus obligații față de cei apropiați, valori politice, acțiune individuală și colectivă, cunoaștere, justificare, raționalitate. Unul dintre interesele principale care asigură coeziune contribuțiilor individuale ale cercetătorilor Colectivului de Filosofie și Logică este expunerea și justificarea condițiilor pentru realizarea unei societăți drepte, care asigură cea mai dezirabilă marjă de oportunități, în contextul provocărilor sociale și economice contemporane.
În cadrul Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Cerc­etarea Tehnologi­ilor Dig­i­tale Dis­cur­sive (TDD) se desfășoară activități de cercetare teoretică și aplicată în următoarele domenii științifice: Cultură și antropologie digitală, Teoria critică a fotografiei și Antrozoologie. Pe lângă activitățile de cercetare, TDD desfășoară și activități suport pentru dezvoltarea și menținerea infrastructurii digitale a Academiei Române, Filiala Iași sau pentru formarea resursei umane în utilizarea tehnologiilor digitale.