Editor

Adaugă și editează postări (anunțuri, noutăți)

  • Postările reprezintă anunțuri sau informații pentru orice eveniment cu caracter științific sau administrativ (invitație la o conferință, apariția unui nou număr dintr-o revistă, lansare de carte sau de proiect și așa mai departe). Postarea este similară unui articol dinr-un ziar sau dintr-un blog, având scopul principal de informare și diseminare. 
  • Postările sunt afișate în mod automat la secțiunile de noutăți ale site-ului. Adică pe prima pagină și pe pagina de Noutăți. 

Adaugă și editează comunicări științifice

  • Cu ajutorul acestor butoane puteți adăuga comunicările științifice susținute în cadrul activităților de informare și diseminare de la simpozioane, conferințe congrese și așa mai departe. 

Adaugă și editează lucrări științifice

  • Lucrările științifice reprezintă articole, studii sau recenzii apărute în volume sau jurnale științifice. 

Adaugă și editează volume științifice

  • Cu ajutorul acestor butoane puteți adăuga sau edita volume de autor, volume colective sau volume coordonate. 

Adaugă și editează studii și rapoarte

  • Cu ajutorul acestor butoane puteți adăuga sau edita studii și rapoarte care au la bază cercetări științifice și au fost puse la dispoziția publicului, autorităților, firmelor, societății civile sau oricărui alt tip de beneficiar.