Colectivul de Economie Rurală

Coordonare

Krisztina Melinda Dobay

Echipă de cercetare

Colectivul de Economie Rurală realizează activități de cercetare a spațiului rural din anul 1990. Conținuturile temelor de cercetare și competențele deținute, în prezent, de cei 5 cercetători din colectiv se orientează către cercetarea fundamentală, exploratorie și cercetarea aplicativă a arealelor rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. 

Obiectivele academice propuse vizează analiza factorilor de dezvoltare a componentelor agricole, silvice şi a celor neagricole specifice economiei rurale. Cercetările noastre sunt fundamentate pe următoarele principii: 

  • diversificarea structurii economiei rurale prin eficientizarea utilizării resurselor agroalimentare locale, a activităților neagricole și a serviciilor; 
  • îmbunătățirea calității vieții rezidenților satelor;
  • echilibru între desfășurarea activităților economice și cadrul natural; 
  • păstrarea calității mediului natural și orientarea către dezvoltarea durabilă. 

Direcţiile de cercetare actuale sunt orientate către realizarea Programului de cercetare „Dezvoltarea spațiului rural în Regiunea Nord-Est a României” prin abordarea unor teme precum: evaluări prospective ale cooperării și asocierii în zonele rurale, vectorii ce determină dinamica spațiului rural, tendințele de dezvoltare a agriculturii ecologice, dezvoltarea piețelor locale agroalimentare, integrarea și promovarea conceptului de lanț scurt de aprovizionare,  respectiv mica exploatație agricolă în perioada interbelică. Fiecare dintre temele menționate detaliază, pe paliere diferite, dar complementare, probleme economice, sociale și de mediu sau soluții de reziliență la transformări majore ale contextului actual în care evoluează comunitățile rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României și conferă finalitate socială și impact economic acestora. 

Activitatea de cercetare desfăşurată are ca repere fundamentale: performanţa, calitatea lucrărilor și racordarea la fluxurile şi circuitele mondiale de valori științifice. Publicarea rezultatelor cercetării în reviste situate pe primele locuri ale clasamentelor lumii științifice (Agricultural Systems, Journal of Rural Studies, Sustainability, International Journal of Environmental Research and Public Health, Agriculture) a crescut mult vizibilitatea cercetărilor realizate. În același context, ca urmare a expertizei științifice dobândite, Colectivul de Economie Rurală a desfășurat, de-a lungul timpului, 15 proiecte de cercetare extrabugetare naționale și 10 proiecte de cercetare internaționale și este promotorul unui parteneriat activ cu actorii socio-economici din Regiunea de Dezvoltare Nord Est, colectivităţile teritoriale și reprezentanţii societăţii civile, care solicită expertiza cercetătorilor pentru studii prospective regionale, naționale și europene. Este tradițională colaborarea cu instituții locale, regionale și naționale care au în comun preocuparea pentru dezvoltarea rurală (Institutul de Economie Agrară – Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia de Științe Agricole și Silvice, Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, Academia de Științe Economice București, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală) direcții pentru agricultură județene, asociații, fundații, organizaţii interprofesionale agricole, grupuri de producători și consultanți.  

Alături de programele și proiectele de cercetare derulate, de studiile, rapoartele și volumele publicate în cadrul acestora, Colectivul de Economie Rurală organizează manifestări științifice anuale în cadrul Zilelor Academice Ieșene și, ocazional, ateliere de lucru și mese rotunde în vederea diseminării rezultatelor științifice din cadrul proiectelor implementate de membrii colectivului.