Volume de autor

No data was found

Volume coordonate

No data was found

Studii și articole științifice

Ioan Sebastian Brumă, Codrin Dinu Vasiliu, Steliana Rodino, Marian Buțu, Lucian Tanasă, Sebastian Doboș, Alina Buțu, Oana Coca, Ștefan Gavril

Comunicări științifice