Coordonare

Alexandru Sava

Echipă de cercetare

Activități permanente

No data was found

Transfer de cunoaștere

Parteneriate

Contact

Media

Colectivul de Sociologie și Drept

Programul 3. Probleme fundamentale ale științelor juridice

Obiectivul programului: investigarea disciplinară, pluridisciplinară sau interdisciplinară a problemelor prioritare din dreptul public (cu precădere problemele care privesc interpretarea și aplicarea normelor juridice sau modalitățile de adaptare a sistemului de drept la realitățile relațiilor sociale contemporane și problemele specifice dreptului internațional).

No data was found

Teme de cercetare pentru anul 2020