Colectivul de Sociologie și Drept

Coordonare

Alexandru Sava

Echipă de cercetare

Activitatea de cercetare a colectivului de științe juridice este centrată, în special, pe înțelegerea valorilor fundamentale ale dreptului și a celor mai adecvate modalități prin care acestea pot influența benefic viața comunității. 

Felul în care membrii societății percep și se raportează la valori ca dreptatea, adevărul, legalitatea, justiția, este de o deosebită importanță în trasarea și acceptarea rolului pe care activitatea judiciară îl are în societate. Măsura în care aceste valori sunt incidente pe tot traiectul normelor juridice, de la adoptarea și până aplicarea acestora, ca și necesitatea unei interpretări corecte a mesajului pe care legiuitorul a dorit să îl transmită prin intermediul lor, justifică și importanța activității de cercetare în acest domeniu.

Cantonarea exclusiv în sfera juridică ar limita posibilitatea de cunoaștere și înțelegere a valorilor, motiv pentru care membrii colectivului abordează cercetarea interdisciplinară, anume transferul de concepte și metodologie, pentru a permite o descriere mai adecvată a problemelor cercetate, o înțelegere complexă a instituțiilor, proceselor și fenomenelor, pe diversele niveluri ale realității. Numai printr-o abordare integrativă, din perspectiva mai multor discipline academice, precum filosofia dreptului, etica sau științele politice, este posibilă înțelegerea cuprinzătoare a domeniului juridic. 

Activitatea membrilor colectivului este axată pe cercetarea fundamentală. Temele de cercetare abordate se circumscriu unor arii diverse, atât din ramuri ale dreptului precum drept constituțional, drept procesual penal, drept internațional public, cât și cu un conținut pluridisciplinar: filosofia dreptului și etica juridică.