Despre noi

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” desfășoară activități de cercetare în științele economice și sociale.

Având un profil multidisciplinar, Institutul „Gh. Zane” desfășoară cercetări fundamentale în domeniul științelor economice (macroecomomie, microeconomie, economie rurală) și al științelor sociale și umaniste (filosofie și științe politice, psihologie și științele educației, sociologie și științe juridice, antropologie digitală și teoria critică a fotografiei). Printre temele sale prioritare de cercetare se numără capitalul uman, conservarea mediului şi a biodiversităţii, educația și politicile educaționale, dezvoltarea și agricultura durabilă, dezvoltarea personală, ecosistemele și tehnologiile digitale, euroregiunile și zonele transfrontaliere, migrația, piața muncii, rolurile și identitățile de gen, sănătatea și politicile de sănătate, sistemele economice europene, sistemul de drept, societatea cunoașterii și societatea informațională, teoriile, procesele și fenomenele politice, turismul și – nu în ultimul rând – valorile morale, juridice, sociale, politice și economice (precum democrația, dreptatea, eficiența, egalitatea, libertatea, rezonabilitatea, solidaritatea, stabilitatea sau statul de drept). Cele mai multe dintre aceste teme sunt investigate atât în dimensiunea lor regională/europeană, internațională sau globală, cât și – mai ales – din perspectiva circumstanțelor și a obiectivelor de dezvoltare culturală, economică, politică și socială specifice societății românești.

În cadrul institutului activează 28 de cercetători, organizați, în funcție de ariile de specializare și interese academice, în 6 colective:

 • Colectivul de Cercetări Economice (7 cercetători),
 • Colectivul de Economie Rurală (5 cercetători),
 • Colectivul de Filosofie şi Logică (6 cercetători),
 • Colectivul de Psihologie şi Științe ale Educației (5 cercetători),
 • Colectivul de Sociologie şi Drept (3 cercetători) și
 • Departamentul de Cercetare a Tehnologiilor Digitale Discursive (2 cercetători).

Dincolo de programele și proiectele de cercetare – bugetare sau extrabugetare – derulate și studiile, volumele ori rapoartele publicate în cadrul acestora, Institutul organizează sau participă la organizarea unor manifestări academice cu tradiție, precum:

 • Zilele Academice Ieșene,
 • Simpozionul de Antrozoologie/Anthrozoology Symposium
 • Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective/Romanian Rural Tourism in International Context. Present and Prospects (RoRuT).

Sub egida sa sunt publicate, în regim de acces liber, două reviste internaționale cu profil filosofic:

Institutul are o experiență bogată și în activitatea de sprijin al cercetării. El a implementat cu succes 3 proiecte POSDRU consacrate înlesnirii performanței și a echității de gen în cercetarea doctorală și post-doctorală din țara noastră:

 1. POSDRU/89/1.5/S/56815 Societatea Bazată pe Cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective (2010-2013),
 2. POSDRU/159/1.5/S/133675 Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc) (2014-2015) și
 3. POSDRU/144/6.3/S/127928 PECAFROM – Promovarea egalităţii de şanse în cariera universitară şi academică pentru femeile din România (2014-2015).

Printre proiectele extrabugetare de cercetare derulate de institut se numără următoarele:

 • H2020 Co-creating resilient and sustainable food systems towards FOOD2030 (CITIES2030) (2020-2024),
 • PN-III-P1-1.1-TE-2019 Job-Education (mis)match in times of migration: The effects of youth brain drain and skill utilization among Romanian graduates on the local labor market (YOUTHSKILLS) (2021-2022),
 • PN-II-RU-TE-2014-4-1584 The Economic and Social Effects of High-Skilled Emigration – Evidence from Romania (2015-2017),
 • PN-II-RU-PD-2012-3-0541 A Microeconometric Approach of Well- Being – Evidence from Eastern Europe (2013-2015),
 • CNCSIS ID_1997 Echitate, responsabilitate, solidaritate. Exigentele reconstrucţiei morale în societatea românească post-aderare (2009-2011),
 • CNCSIS ID_193 Biopolitica. Direcţii, principii, tehnici pentru gestionarea efectelor biotehnologiilor asupra vieţii umane (2006-2007).