Departamentul pentru Cercetarea Tehnologiilor Digitale Discursive

Coordonare

Echipă de cercetare

În cadrul Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Cerc­etarea Tehnologi­ilor Dig­i­tale Dis­cur­sive (TDD) se desfășoară activități de cercetare teoretică și aplicată în următoarele domenii științifice: Cultură și antropologie digitală, Teoria critică a fotografiei și Antrozoologie. Pe lângă activitățile de cercetare, TDD desfășoară și activități suport pentru dezvoltarea și menținerea infrastructurii digitale a Academiei Române, Filiala Iași sau pentru formarea resursei umane în utilizarea tehnologiilor digitale.