TDD

Coordonare

Codrin Dinu Vasiliu

Echipă de cercetare

Activități permanente

No data was found

Transfer de cunoaștere

Parteneriate

Contact

Media

Departamentul pentru Cercetarea Tehnologiilor Digitale Discursive

În cadrul Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Cerc­etarea Tehnologi­ilor Dig­i­tale Dis­cur­sive (TDD) se desfășoară activități de cercetare teoretică și aplicată în următoarele domenii științifice: Cultură și antropologie digitală, Teoria critică a fotografiei și Antrozoologie. Pe lângă activitățile de cercetare, TDD desfășoară și activități suport pentru dezvoltarea și menținerea infrastructurii digitale a Academiei Române, Filiala Iași sau pentru formarea resursei umane în utilizarea tehnologiilor digitale.

Programul 6. Individ, cultură şi societate în era tehnologiilor digitale

Obiectivul programului: investigarea principalelor provocări, beneficii, tendințe, procese și transformări ideatice, culturale și sociale specifice erei tehnologiilor digitale, în vederea înțelegerii cât mai adecvate a acestora și a identificării celor mai bune politici sau strategii pentru transformarea digitală.

No data was found

Teme de cercetare pentru anul 2020