TDD

Coordonare

Codrin Dinu Vasiliu

Echipă de cercetare

Activități permanente

No data was found

Transfer de cunoaștere

Parteneriate

Contact

Media

Departamentul pentru Cercetarea Tehnologiilor Digitale Discursive

În cadrul Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Cerc­etarea Tehnologi­ilor Dig­i­tale Dis­cur­sive (TDD) se desfășoară activități de cercetare teoretică și aplicată în următoarele domenii științifice: Cultură și antropologie digitală, Teoria critică a fotografiei și Antrozoologie. Pe lângă activitățile de cercetare, TDD desfășoară și activități suport pentru dezvoltarea și menținerea infrastructurii digitale a Academiei Române, Filiala Iași sau pentru formarea resursei umane în utilizarea tehnologiilor digitale.

Programul ICES-3: Individ, cultură şi societate în era tehnologiilor digitale (Departamentul pentru Cercetarea Tehnologiilor Digitale Discursive)

Obiectivul programului: investigarea principalelor provocări, beneficii, tendințe, procese și transformări ideatice, culturale și sociale specifice erei tehnologiilor digitale, în vederea înțelegerii cât mai adecvate a acestora și a identificării celor mai bune politici sau strategii de soluționare/ameliorare/valorificare a lor.

Premise: Revoluția digitală constituie un fenomen emblematic al societății contemporane. Ea presupune atât o serie de beneficii, cât și o serie de provocări, tendințe, procese și transformări ideatice, culturale și sociale. Cercetarea acestor dimensiuni și coordonate ale revoluției digitale este utilă atât pentru înțelegerea adecvată a societății contemporane și a altor fenomene caracteristice ei (de tipul integrării socio-economice/globalizării), cât și pentru identificarea celor mai bune politici sau strategii de soluționare/ameliorare/valorificare a provocărilor/dezavantajelor/ beneficiilor revoluției digitale.

Proiect ICES-3.2: Animalele, cultura și societatea

Obiectivul general al proiectului este constituirea unor modele teoretice pentru înțelegerea relației/interacțiunii om-animal. Printre obiectivele/temele specifice abordate se numără următoarele: 1) analiza construcției culturale și animale a noţiunii de animal; 2) definiţiile date animalului; 3) studiu istoric al atitudinilor oamenilor față de animalele (înțelegerea animalelor în diferite tradiții culturale; animalele pentru tradițiile și identitățile indigene; animale totemice; animalele în Preistorie, Antichitate, Evul Mediu, Renaștere; animalele și romantismul; ecofeminismul, curentul deep ecology etc.); 4) identificarea relaţiilor dintre evoluţionism şi specisism; 5) studierea legăturilor între valorile culturale și modul de raportare la animale; 6) studierea diferitelor modalități de reprezentare a animalelor; 7) investigarea felului în care limbajul influențează modul în care animalele sunt percepute / reprezentate; 7) deconstrucţia sistemelor biologice de clasificare; 8) investigarea istoriilor culturale ale animalelor (ale diferitelor specii, relevante în diferite culturi și epoci); 9) analiza legăturilor între animale, antropomorfism și identitatea umană; post-umanismul și non-antropocentrismul; 10) studierea posibilităților în care animalele pot acționa ca vectori pentru schimbări sociale.

Coordonator:

CS III dr. Irina Frasin

Desfășurare:

2021-2025

Proiect ICES-3.1: Fotografia între adevăr și ficțiune, în imaginarul digital

Obiectivul general al proiectului este constituirea unei teorii critice unificate a fotografiei, pornind de la cvadrupla ramificație a fenomenului fotografic: artistic, jurnalistic, științific și personal. Obiective specifice: 1) analiza fotografiei în imagistica artistică, științifică și populară; 2) analiza datelor antropologice specifice interacțiunii interpretative cu discursul fotografic; 3) analiza condițiilor de constituire a cunoașterii prin fotografie, cu accente pe fotografia de suport pentru activitatea științifică dar și pe fotografia artistică sau cea populară; 4) analiza impactului fotografiei personale asupra caracterului artistic și științific al fenomenului fotografic; 5) consolidarea datelor cercetării, obținute prin desfășurarea celorlalte teme într-o teorie unificată a discursului fotografic.

Coordonator:

CS III dr. Codrin Dinu-Vasiliu

Desfășurare:

2021-2025

Teme de cercetare pentru anul 2020