Evenimente științifice permanente

Conferințe simpozioane și alte manifestări permanente, organizate de institut

The objectives of the event are to define the levels of creativity (genius, talent, creative skills) from a psychological, educational and socio-cultural perspective. To understand the phenomenon of creativity it is necessary to explain the stages of the creative process (germination, insight, elaboration and valorization of the created products) and to approach the process of creativity from different perspectives: psychoanalysis, behaviorism, humanistic theory, etc.

For the educational process it is essential to outline the personality profile of gifted children /young people, who have specific intellectual, emotional and behavioral traits, as well as adaptation and educational problems.

The TARS Conference was born out of the need of Romanian researchers to assess and promote the economic scientific research portfolio on tourism, to argue and substantiate its Romanian development strategies, and to provide European and international best practices. The first edition of TARS, originally entitled Turismul rural românesc (Romanian Rural Tourism), took place in 1999. The founder of the conference was „Gh. Zane” Institute for Economic and Social Research. The 2022 Edition will explore some of the main concerns of both theorists and practitioners on the following topics: rural tourism, agritourism, ecotourism; tourism in the context of sustainable development at national, regional, and global level; traditionalism vs modernism in tourism; national and regional strategies for rural tourism development; tourism management and marketing; e-tourism; etc. The TARS Conference traditionally approaches the tourist phenomenon from a multidisciplinary perspective: economics, anthropology, sociology, psychology, ethnography, folklore, law etc.

OBIECTIVE:

 • Evaluarea stării actuale de dezvoltare economică şi socială a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.
 • Prezentarea resurselor naturale şi umane, a capacităţilor antreprenoriale, a realităţilor istorice, geografice, culturale, religioase, ştiinţifice, artistice şi sportive.
 • Stimularea diseminării informaţiilor existente şi a rezultatelor cercetărilor.
 • Prezentarea contribuţiei româneşti la dezvoltarea durabilă din spaţiul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.
 • Identificarea unor domenii de cercetare şi a unor noi posibilităţi de colaborare şi cooperare în domeniile cele mai importante ale vieţii şi activităţii din cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.
 • Noi proiecte de colaborare între cercetători şi cadre didactice de pe cele două maluri ale Prutului, între unităţile administrativ-teritoriale din cadrul Euroregiunii şi între oameni de afaceri.
 • Încurajarea cadrelor didactice universitare, cercetătorilor, masteranzilor şi doctoranzilor să contribuie la identificarea de soluţii pe termen scurt, mediu şi lung.
 • Prezentarea realităţilor şi realizărilor altor euroregiuni, recunoscute pentru experienţa şi succesul programelor implementate.
 • Demersul se axează pe următoarele domenii ale cunoaşterii: economie, sociologie, juridic, agricultură, silvicultură, turism, mediu, geodezie, sănătate, învăţământ, cultură, artă, respectiv structurarea, fundamentarea, testarea şi aplicarea unor noi modele matematice şi strategii de dezvoltare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.
 • Articolele trebuie să prezinte probleme concrete privind dezvoltarea euroregională, să aibă o structură logică marcată prin subtitluri şi să se încheie cu o bibliografie redactată conform exigenţelor academice (autor, anul apariţiei, titlu, editură).

Regândirea relaţiei noastre cu animalele, şi a modalităţilor în care este posibil, dar şi permis, din punct de vedere moral, să le tratăm, este o problemă care ne preocupă din ce în ce mai mult. Felul în care înţelegem animalele influenţează în mod direct felul în care ne raportăm la ele şi le folosim şi, din acest motiv, miza regândirii relaţiei noastre este una de importanță majoră. Ne temem de lucrurile la care ar trebui să renunţăm în cazul în care alegem să reevaluăm locul pe care ființele non-umane îl ocupă în ordinea cunoscută și acceptată a lumii. Vechea paradigmă în care acestea erau “doar animale” este în pericol de a se prăbuşi confruntată cu noile întrebări legate de dominaţia omului asupra naturii şi despre ce diferenţe sunt cu adevărat importante şi în ce context.

Simpozionul de Agro-Economie și Antropologie Rurală vine în sprijinul comunității de cercetare și intervenție în socio-economia rurală, prilejuind schimbul de experiență între principalii actori care contribuie la dezvoltarea spațiului rural în contextul actual. Reunind reprezentanți economici, cercetători, reprezentanți ai guvernanței și ai administrației publice, ai organizațiilor neguvernamentale, beneficiarii direcți sau indirecți, ne propunem să contribuim la dezvoltarea rurală prin punerea în dezbatere a marilor teme care țin de agro-economie și antropologie rurală: agronomie, ecologie, lanțuri de distribuție, agroturism, comportamentul consumatorului, sociologie rurală, etnologie și etnografie, antropologie fizică sau lingvistică, arheologie, antropologie vizuală, antrozoologie rurală și tot ceea ce ține de viața rurală, în aspectele sale contemporane.

În paralel cu perspectiva științei mainstream, tot mai mulți cercetători din varii discipline investighează date, concepte și fenomene care conduc spre o nouă paradigmă a conștiinței. Din punctul lor de vedere, a abandona investigarea unui fenomen doar pentru că el nu poate fi explicat satisfăcător în cadrele paradigmei actuale contravine scopului și menirii stiinței. Soluția, în acest caz, este schimbarea paradigmei. Datele care o susțin sunt tot mai multe și provin dintr-o arie tot mai largă și diversă de domenii: neuroștiință, psihologie, filosofie, psihiatrie, antropologie, biologie, mecanică cuantică etc. Ele conturează o paradigmă care evidențiază clar inconsistența materialismului reducționist. Obiectivul acestei manifestări este acela de a realiza o dezbatere multi și interdisciplinară a problematicii conștiinței, o analiză critică a stadiului actual al cercetărilor și, nu în ultimul rând, o abordare lipsită de dogmatism a teoriilor și abordărilor explicative alternative.

OBIECTIVELE CONFERINȚEI:

 • Determinarea cadrului teoretic ce permite analiza complexă a aparatului metodologic utilizat în domeniul psiho-sociologiei.
 • Analiza diferitelor paradigme și modele teoretice ale efectelor pandemiei de COVID.
 • Determinarea unui pattern comun valabil pentru domeniul științelor socio-umane, din perspectiva organizării coerente și integratoare a  cunoștințelor, experiențelor, interpretărilor și evaluărilor.
 • Analiza inter/pluri/transdisciplinară a personalității în scopul înțelegerii integratoare a lumii actuale.
 • Propunerea de noi proiecte, modalități și tehnici de analiză, metode de cunoaștere și studiere a modului de reacție a personalității umane la diferitele provocări ale societății actuale.