Prin acest proiect ne propunem să înțelegem cum se constituie spațiul rural ca lume rurală în conștiința omului contemporan. Astfel, plecând de la date antropologice și consultări cu actori importanți din mediul rural, propunem o analiză fenomenologică pentru a identifica datele specifice ale situării conștiinței în lumea rurală. Această analiză va fi aplicată cazului românesc al omului rural contemporan. Prin combinarea metodelor de cercetare (filosofice, antropologice și de sociometrie) vom asigura un caracter ridicat pentru transferul de cunoaștere în cazul rezultatelor cercetării. Acesta este și caracterul inovativ al proiectului, datorită faptului că nu există cercetări în care analiza fenomenologică a lumii rurale să plece de la date empirice, obținute prin observația antropologică.