Vectori ai dezvoltării rurale în Regiunea Nord-Est a României (ediția a III-a). Sisteme agroalimentare durabile

Pe data de 12 octombrie 2023 a avut loc sesiunea științifică Vectori ai dezvoltării rurale în Regiunea Nord-Est a României (ediția a III-a) cu tema Sisteme agroalimentare durabile. Sesiunea a fost organizată în cadrul Zilelor Academice Ieșene, ediția a XXXVIII-a de Colectivul de Economie Rurală al Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” Iaşi și de cercetători de la Institutul de Economie Agrară (I.N.C.E.) București. 

În ultimele decenii, preocupările care vizează dezvoltarea durabilă a societăţii s-au intensificat, prin integrarea cerinţelor de protecţie a mediului în toate domeniile de activitate, inclusiv în producţia  agricolă și alimentară. În acest context, sistemele agroalimentare globale se află și ele într-o schimbare radicală, generată de implicațiile necesității de utilizare rațională a  resurselor și impactul practicilor agricole asupra mediului. În acest context, în cadrul sesiunii științifice, au fost dezbătute subiecte privind promovarea producției agricole sustenabile, asigurarea accesului la alimente sănătoase și hrănitoare,  resursele necesare producției, prelucrării și distribuției produselor alimentare,  transformarea sistemelor agroalimentare prin comunități ale cunoașterii, integrarea sustenabilă pe lanțuri valorice agroalimentare, respectiv implicațiile utilizării unor noi tehnologii de vârf în dezvoltarea economiei rurale etc.