Stagiu de documentare oferit pentru o colegă cercetătoare din Ucraina

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” din cadrul Academiei Române – Filiala Iași este încântat să o găzduiască pe Khrystyna Velychko, o tânără cercetătoare din Ucraina, pentru un stagiu de documentare de 3 luni, cu posibilitate de prelungire, pe tema „Analiza socială a fenomenului constituirii de grupuri minoritare în România”. În cadrul temei studiate în perioada stagiului, Krystyna Velychko va urmări cu prioritate investigarea nevoilor copiilor și familiilor migrate din Ucraina din perspectiva dezvoltării psihologice și comunitare sănătoase. Doctorandă a Facultății de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în domeniul științelor sociale, Krystyna Velychko lucrează la o teză privind relațiile din grupurile minoritare, fiind, în același timp, implicată voluntar în gestionarea fenomenului migrației copiilor și a familiilor acestora cauzat de războiul din Ucraina. Stagiul de documentare la Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” este finanțat de Organizația Salvați Copiii, Filiala Iași.

Suntem pe deplin convinși că susținerea dnei Khrystyna Velychko în acest demers va aduce o contribuție semnificativă la realizarea politicii Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” în ceea ce privește explorarea și înțelegerea cât mai adecvată a fenomenului migrației și a efectelor sale (mai ales pentru populația emigrantă). Sperăm, de asemenea, că, prin susținerea oferită dnei Khrystyna Velychko, răspundem, fie și doar în mod simbolic, obligației morale de solidaritate cu cercetătorii din Ucraina și de sprijinire a lor, în măsura posibilităților, în dezvoltarea unui traseu profesional cât mai adecvat și mai puțin afectat de contextul politic actual.

Mulțumim cercetătorilor Aurora Hrițuleac, Cristina Maria Tofan și Liviu Adrian Măgurianu pentru eforturile de integrare a Khrystynei Velychko în Colectivul de Psihologie și Științele Educației, precum și Filialei Iași a Organizației Salvați Copiii și Filialei Iași a Academiei Române pentru sprijinul oferit în acest demers!

Інститут економічних і соціальних досліджень «Г. Зане», Румунської Aкадемії, філія в Яссах, радий прийняти Христину Величко, молоду дослідницю з України, на 3-місячне стажування з документації, з можливістю продовження, на тему «Соціальний аналіз феномену формування груп меншин у Румунії».
        У рамках свого стажування Христина Величко зосередиться на дослідженні потреб дітей та сімей мігрантів з України, з точки зору здорового психологічного та громадського розвитку. Христина Величко – кандидат наук факультету філософії та політичних наук Університету «Александр Іоан Куза» в Яссах у галузі соціальних наук, працює над дисертацією про стосунки між меншинами і водночас добровільно займається управлінням міграцією дітей та їхніх сімей, спричиненою війною в Україні. Стажування з документації в Інституті економічних і соціальних досліджень « Г. Зане» фінансується Save the Children, філія в Яссах.
        Ми повністю впевнені, що підтримка пані Христини Величко в цьому починанні зробить вагомий внесок у реалізацію політики Інституту економічних і соціальних досліджень «Г. Зане» з точки зору найбільш доцільного дослідження та розуміння феномену міграції та її наслідків (особливо для емігрантського населення). Ми також сподіваємося, що за підтримки пані Христини Величко ми відповімо, хоча б лише символічно, на моральний обов’язок виявляти солідарність з українськими дослідниками та підтримувати їх, наскільки це можливо, у розвитку більш відповідної та ефективної кар’єри, яка не буде впливати на поточний політичний контекст.

Ми дякуємо дослідникам Аврорі Хріцюляк, Крістіні Марії Тофан та Лівіу Адріану Магуріану за зусилля щодо інтеграції Христини Величко до команди психології та педагогічних наук, а також до Ясського відділення Організації «Врятуємо дітей» та Ясському філіалу Румунської Академії за підтримку, надану в цьому починанні!