Instrumente social media pentru cercetarea științifică

Atelier de prezentare și dezbateri pe marginea celor mai importante aplicații ale mediei de socializare, care pot fi utilizate ca instrumente în marketingul cercetării științifice. Pornind de la adresabilitate și paradigma cercetătorului înțeles ca brand, sunt prezentate aplicații ale mediei de socializare ca suport pentru diseminare, informare publică, lărgirea comunității de cercetare, explorarea resurselor bibliografice, stabilirea de grupuri de cercetare și dezvoltare identitară. 

Prezintă: Codrin Dinu Vasiliu.

Organizator:
Departamentul pentru Cercetarea Tehnologiilor Digitale Discursive
Insitutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
Academia Română, Fliala Iași

Suport tehnic: Ioan Sebastian Brumă

Suport organizatoric:
Asociația Rural Development Research Platform