Realităţi actuale şi oportunităţi de dezvoltare ale turismului rural din judeţul Neamţ. Studii de caz

Abstract


Prezentul volum evidențiază principalele aspecte abordate în cadrul tezei de doctorat intitulată "Studii privind optimizarea managementului şi marketingului în turismul rural din judeţul Neamţ" prin care se conturează o nouă zonare turistică a județului Neamț din perspectiva potențialului natural, antropic și edilitar. Volumul reprezintă prima lucrare științifică din țară în care este abordat cicloturismul ca formă de promovare a turismului rural.

Volumul în format PDF:

Carte_Tanasa_2013_pp.1-334

Autori

Lucian Tanasă

Anul publicării

2013

Editura

Terra Nostra