Paradoxurile conștiinței

Liviu-Adrian Măgurianu

Autori

Liviu-Adrian Măgurianu

Conferința

Teme și idei fundamentale în psihologie și științele educației

Anul comunicării

2020

Organizator principal

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iași