In memoriam Teodor Dima

Prezentare


Volumul rememorează și omagiază viața și opera academicianului Teodor Dima (1939-2019). Structurat în trei secțiuni, volumul evocă și analizează, în prima parte, cele mai importante momente și repere din biografia academicianului, în vreme ce partea a doua și a treia prezintă și examinează contribuțiile sale academice și cele mai importante teme filosofice care l-au preocupat de-a lungul vieții și carierei (raționalismul temperat, analiza logică a conceptelor filosofice, natura probabilității, natura inducției etc.). Sunt reunite și două interviuri ale academicianului, printre care și ultimul său interviu, acordat cu doar câteva luni înainte de a pleca dintre noi. Deși departe de a oferi analize și răspunsuri exhaustive, volumul aduce un conținut semnificativ de originalitate în analiza vieții și operei academicianului Teodor Dima, atât prin propunerea de noi perspective asupra unor teme care au fost analizate și în trecut (spre exemplu, în volumul omagial din 2009 De dignitate philosophiae), cât și prin aducerea în atenție a unor aspecte mai puțin sau chiar deloc examinate anterior.
In memoriam Teodor Dima

Coordonatori

Eugen Huzum, Cătălina-Daniela Răducu

Editura

Editura Academiei Române

Anul apariției

2020

ISBN: 978-973-27-3259-5