Prezentare


Contribuţiile din acest volum pornesc de la un dublu interes: pentru studierea comportamentului moral, a condiţiilor manifestării sale reale, şi pentru modul de justificare ce susţine un sistem de recomandări normative. Ele redau rezultatele unor studenţi doctoranzi şi cercetători postdoctorali care au urmărit obiective individuale de cercetare reunite sub tema mai largă: „Fundamentele normativităţii şi constrângerile psiho-sociale” în cadrul de lucru oferit cu generozitate de Academia Română, Filiala Iaşi, în perioada iunie 2014 – august 2015. Variate studii de psihologie morală au pus în evidenţă factorii care influenţează formularea şi întemeierea judecăţilor şi evaluărilor morale. Cercetările empirice au readus în discuţie o dihotomie conceptuală larg discutată şi în tradiţia gândirii filosofice: distincţia dintre raţionarea explicită, abstractă, orientată de temeiuri şi principii, pe de o parte, şi judecarea intuitivă, rapidă, automată, la un nivel relativ inaccesibil sondării conştiente, pe de altă parte. Dispunem de mai multe modele teoretice explicative ale judecării morale, fără a putea vorbi încă de o clarificare univocă a rolului diferitelor procese psihologice implicate. Studiile din acest volum participă la această dezbatere teoretică. Ele oferă câteva explorări originale ale unor teme de cercetare importante, precum: rolul emoţiilor în generarea judecăţilor despre dileme morale (de ex., the switch dilemma, the footbridge dilemma etc.); ponderea proceselor automate în formularea judecăţilor morale; strategiile de corectare a erorilor de evaluare a acţiunilor din perspectivă morală; rolul unor structuri configurate pe cale evolutivă (precum empatia) etc.

Coordonatori

Bogdan Olaru, Andrei Holman

Editura

Pro Universitaria

Anul apariției

2015

ISBN: 978-606-26-0354-0