Tendințe în evoluţia economico-socială a societăţii în condiții de risc şi incertitudine

Lucrările Conferinţei de Cercetare în Construcţii, Economia Construcţiilor, Urbanism, Amenajarea Teritoriului

Jurnalul

Lucrările Conferinţei de Cercetare în Construcţii, Economia Construcţiilor, Urbanism, Amenajarea Teritoriului

Anul publicării

2020