Cerințele Uniunii Europene faţă de România pe linia dezvoltării durabile şi implicaţiile ce decurg pentru Euroregiunea Siret-Prut-Nistru

Anul publicării

2020

Volumul

Metode statistice și tehnologiiile informaționale de analiză a dezvoltării social-economice/Statistical methods and information technologies for the analysisof socio-economic development

Editura

Hmelinițc

Volumul

Metode statistice și tehnologiiile informaționale de analiză a dezvoltării social-economice/Statistical methods and information technologies for the analysisof socio-economic development