Paradigma conștiinței – abordări multi și interdisciplinare, ediția a III-a: Conștiința și provocările societății actuale

Ediția a III-a / Decembrie 2021
afis2021 V3

Comunitatea științifică avertizează asupra faptului că multitudinea crizelor actuale și a intricațiilor acestora, precum și complexitatea lumii în care trăim, fac imposibilă soluționarea punctuală și locală a provocărilor prezente (schimbări climatice, inegalități sociale, calitatea vieții și probleme de sănătate mentală, criza valorilor morale). Soluțiile paliative, care au tratat simptomele acestor crize, și-au demonstrat deja ineficiența. Se impun abordări sustenabile care pot fi obținute doar prin modificarea cauzelor care au generat aceste crize sistemice. Instituțiile academice fac din investigarea riscurilor existențiale (naturale și antropogenice) o prioritate în cercetare.
Ceea ce se impune este o modificare radicală a paradigmei conștiinței, a modului în care sunt înțelese și interpretate natura realității și natura umană, valorile, principiile și normele care stau la baza relației dintre om și natură, dintre indivizi și mediul lor social, dintre societăți și culturi. Simpozionul la care vă invităm să participați își propune o analiză, multi și interdisciplinară, a modului în care o reinterpretare a naturii conștiinței, în general, și a raportului creier-minte-conștiință, în special, poate constitui baza unui demers reconstructiv al civilizației umane, al valorilor perene care îi pot asigura devenirea.
Mai multe informații la http://www.paradigmaconstiintei.com/

Comitet științific

Conf. Univ. Dr. Romeo Asiminei, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași;

Prof. Univ. Dr. Petru Bejan, Departamentul de Filosofie, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași;

C.S. Dr. Cristina Maria Bostan,  Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Academia Română Filiala Iași;

Conf. Univ. Dr. Ana Maria Cazan, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Transilvania Brașov;

Prof. Univ. Dr. Adrian Lesenciuc, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov;

Lect. Univ. Dr. Cezar Hârlăoanu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași;

C.S. III Dr. Aurora Hrițuleac, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Academia Română Filiala Iași;

Prof. Univ. Dr. Dragoș Iliescu, Școala Doctorală – Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București;

Asist. Univ. Dr. Mihaela Man, Departamentul de Psihologie, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu;

C.S. III dr. Liviu-Adrian Măgurianu, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Academia Română Filiala Iași;

Conf. Univ. Dr. Camelia Soponaru, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași;

Lect. Univ. Dr. Radu-Ioan Popa, Departamentul de Psihologie, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu;

Conf. Univ. Dr. Mihaela Rădoi, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași;

Prof. Univ. Emerit Dr. Traian Dinorel Stănciulescu, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași și Asociația Română de Studii Semiotice;

Lect. Univ. Dr. Tudor Stanciu, Centrul de consiliere, orientare în carieră și incluziune socială, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iași;

Prof. Univ. Dr. Ioan Alexandru Tofan, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași;

Lect. Univ. Dr. Lavinia Țânculescu-Popa, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Hyperion, București.

Coordonator

C.S. III dr. Aurora Hrițuleac, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași

Organizatori

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” - Academia Română, Filiala Iași;

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași; 

Școala Doctorală – Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București;

Departamentul de Filosofie și Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași;

Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov;

Muzeul Național al Literaturii Române Iași;

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Hyperion, București;

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Transilvania Brașov; 

Departamentul de Psihologie, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu;

Centrul de consiliere, orientare în carieră și incluziune socială, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iași;

Inspectoratul Școlar Județean Iași;

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

Comitet organizatoric

C.S. III dr. Aurora Hrițuleac, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași;

C.S. III dr. Liviu-Adrian Măgurianu, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași;

C.S. dr. Cristina Maria Bostan, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași;

C.S. III dr. Irina Frasin, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași;

C.S. dr. Lavinia Andreea Codrea, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași;

C.S. III dr. Ionuț Bârliba, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași;

C.S. I dr. Eugen Huzum, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași.

Termen limită pentru abstracte

2021-11-18

Termen limită pentru lucrări

2021-11-18

Mențiuni speciale

Parteneri media

Contact

Aurora Hrițuleac (0745 012 608)

aurora.hrituleac.ices@gmail.com

Site oficial

Pagina web a conferinței

Distribuie