Lectura

Instrumente social media pentru cercetarea științifică

Pornind de la adresabilitate și paradigma cercetătorului înțeles ca brand, sunt prezentate aplicații ale mediei de socializare ca suport pentru diseminare, informare publică, lărgirea comunității de cercetare, explorarea resurselor bibliografice, stabilirea de grupuri de cercetare și dezvoltare identitară.