Volume de autor

No data was found

Volume coordonate

Studii și articole științifice

Comunicări științifice

Teme și idei fundamentale în psihologie și științele educației
Autori
2020
Festivalul Arta și tradiția în Europa, ediția a X-a, Iași
Autori
2020
Probleme ale științelor socio-umanistice și modernizării învățământului
Autori
2020
Artistic-spiritual education in the context of contemporary education: achievements, challenges, perspective
Autori
2020
Școala Internațională de Metodologie în Științele Socio-Umane
Autori
2020
Creativity and personal development – modalities of social and educational integration, ediţia a XI-a
Autori
2020
Dezvoltarea Economico-Socială Durabilă a Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere
Autori
2020