Volume de autor

No data was found

Volume coordonate

No data was found

Comunicări științifice

Metode statistice și tehnologiiile informaționale de analiză a dezvoltării social-economice
2020
Creativitatea și dezvoltarea personală - modalități de integrare socială și educativă
2020
EURINT, ediția a 9-a, EU and Its Neighborhood: Enhancig EU Actoriness in the Eastern Borderlands
2020